APLICACIÓNS DIDÁCTICAS
DA IMAXE DIXITAL
Santiago, 2003
Desenvolvemento de contidos

Realización de fotografias con cámara dixital
volcado das fotografias. Lectores
Formatos e almacenamento

Conceptos básicos sobre imaxe dixital

Tamaño e resolución
Actividade sobre escalado e remostraxe
Reencadre, Rotación e outros axustes dimensionais

Modos de cor. Xestión da cor
Actividade sobre manexo de selectores de cor
mestura aditiva e sustractiva.
Cambios de modo. Conversión a b/n. Sepia e outros virados

Histograma e axustes tonais
Axuste tonal con Niveis e Curvas

Seleccións, Máscaras e Canles
Capas. Montaxe dun fondo de pantalla con volteos

Digitalización. Manexo e parámetros do escáner
Escaneado de imaxes impresas, fotográficas e texto
Dimensionado das imaxes para impresión e para presentación en pantalla

Procesado OCR dos textos dixitalizados
Edición do texto e importación das imaxes en procesador de texto

Imaxe vectorial. Manexo de obxectos e formas básicas
Importar e Exportar
Edición dun deseño vectorial e conversión a plantilla de documento

Demostración montaxe de orla importando imaxes ráster en programa vectorial
Combinación de textos e imaxes en programa de maquetación
Gravación de discos compactos
Visualización de carpetas en programa catalogador
Montaxe de imaxes nunha presentación para videoproxección

Preparación de imaxes fotográficas para a saída impresa
Impresión de inxección de tinta en diferentes soportes
Impresión láser e de Sublimación.

Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital