APROVEITAMENTO DIDÁCTICO
DA FOTOGRAFÍA DIXITAL
Santiago, 2004
Desenvolvemento de contidos

Sistemas informáticos e Fotografía Dixital
. Imaxe vectorial e ráster
. Aspectos dimensionais. Tamaño e Resolución
. Aspectos tonais. Modos de cor e Profundidade de bits

Captura con cámara dixital
. Tipos de cámaras. Funcións e parámetros
. Volcado de datos. Formatos
. Rutinas de almacenamento e arquivo

Dixitalización con escáner
. Tipos de escáner. Manexo
. Resolución, ampliación e rango dinámico
. Tipos de orixinais. Técnicas

Melloras na imaxe dixital
. Histograma e diagnóstico
. Niveis e curvas
. Correccións de cor
. Correccións parciais

Técnicas avanzadas de edición
. Seleccións. Máscara rápida
. Traballo con canles
. Capas e máscaras de capa. Fotomontaxe

Maquetación
. Libros, folletos, cartaces, revistas
. Tipografia.
. Plantillas e estilos

Saída impresa
. Técnicas de impresión
. Impresoras. Funcionamento
. Papeis e transparencias

Xestión de recursos e producción de material didáctico
. Catalogación e procesamento por lotes
. Presentación para videoproxección
. Deseño dunha galería web
. Álbum de fotos autoexecutable en CD

Páxina principal Contacto Fotografía e Imaxe Dixital