Corte dunha máquina de vapor de tipo horizontal
Funcionamento dunha máquina de vapor


Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004