Aparello de rotación
Estudio dos efectos da forza centrífuga nas masas

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004