Aparello de rotación
Estudio dos efectos da forza
centrífuga nos líquidos

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004