Rodas dentadas exteriormente
Estudio da relación entre tamaños de rodas e a súa velocidade

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004