Máquina de vapor
Estudios sobre calor e traballo

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004