Máquina de vapor
Vista posterior


Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004