Aparello con catro resistencias de comparación
Estudios de Electricidade

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004