Corte dun cilindro a vapor con caixa de distribución
Funcionamento dunha máquina de vapor

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004