Verme
Detalle da parte posterior

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004