Tubos de Geissler
Estudio dos gases no baleiro ante descargas eléctricas

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004