Sistema respiratorio humano: larinxe e bronquios
Detalle do interior da larinxe e dos bronquios

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004