Aparello termomultiplicador de Melloni
Estudio da transmisión da calor radiante

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004