Aparello termomultiplicador de Melloni
Vista de elementos (lonxitude da táboa: 1m)

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004