Telégrafo de cadrante
Manipulador

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004