Parella de teléfonos
Transmisión do son a distancias curtas

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004