Cabeza dunha víbora
Estrutura interna

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004