Caixón de reactivos químicos
Reactivos comúns usados nos laboratorios do S XIX

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004