Epidiáscopo
Detalle da parte dianteira

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004