Prisma óptico triangular
I
risación da luz

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004