Prensa hidráulica
Demostración práctica do Principio de Pascal

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004