Prensa eléctrica
Impresión de fíos metálicos sobre teas e outros materiais

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004