Polarímetro de Laurent
Estudios sobre a polarización da luz


Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004