Polarímetro de Laurent
Vista de anteollo e de disco graduado

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004