Pirámide óptica de base cuadrangular
Formación de catro espectros luminosos

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004