Batería de pilas de doce elementos
Detalle de varios elementos e vasos

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004