Pila non polarizable de Grenet
Obtención de corrente eléctrica debido a reaccións químicas

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004