Péndulo compensador de Leroy
Corrección de efectos de dilatación nos péndulos

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004