Ovo eléctrico
Detalle de variñas de cobre

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004