Anatomía do sistema auditivo humano
Detalle do interior

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004