Anatomía do sistema da vista humano
Detalle do globo ocular

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004