Modelo clásico humano
Detalle da parte superior

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004