Modelo clásico humano
Estudio da anatomía interna. Totalmente desmontable

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004