Microscopio composto con caixa
Instrumentos de Óptica

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004