Regra de cálculo
Cálculo de senos, cosenos, tanxentes e cotanxentes

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004