Microscopio petrográfico e mineralóxico
Utilizado nas investigacións mineralóxicas e xeolóxicas

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004