Microscopio petrográfico e mineralóxico
Detalle da platina xiratoria

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004