Lanterna de proxeccións de Duboscq
Estudio de fenómenos das ciencias naturais, acoplable a microscopio

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004