Aparello de Kipp
Obtención de gases en frío

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004