Aparello de Ingenhousz
Comparación da capacidade conductora dos sólidos

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004