Bovina de inducción
Detalle do brazo cun tubo de Geissler

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004