Termómetro de mercurio, escala centígrada
Medición das variacións de temperatura dos corpos

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004