Fol acústico con oito tubos
Estudio das vibracións sonoras e as súas leis

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004