Máquina magneto-eléctrica de Gramme
Vista con manivela

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004