Graduador de termómetros
Experiencias de Termometría

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004