Grade de vinte puntas
Modelos de máquinas agrícolas

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004