Globo de vidro para pesar gases
Estudio das propiedades dos gases

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004