Gasómetro
Aparello que serve para recoller un grande volume de gas

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004