Galvanómetro de Nobili
Medición de electricidade

Carmela García Soto e Paulo Porta Martínez - IES Xelmírez 1 . Outubro 2004